ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู
ชุดนักเรียน
27 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565