ภาพกิจกรรม
การตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเปิดเรียนรูปแบบ Onsite
วันที่ 18 มกราคม 2565 ผอ. วราลี ซุ้นซิ่ม ได้ประสานความร่วมมือ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียดในการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ก่อนเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ผลปรากฎว่า ผลเป็นลบ ทุกคน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,13:17   อ่าน 249 ครั้ง