ภาพกิจกรรม
รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565  ขอแสดงความยินดี กับ นางวราลี ซุ้นซิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเขียด นาย ภาดล โภชน์สาลี นายสุนทร นิลวิสุทธิ์ นายกรภัทร แสงจันทร์  นางมณฑา วิจิตรโสภา นางสุนิสา ณ ทอง และนางสาวชญาณิศ ดำดี ครูโรงเรียนวัเบางเขียด ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,13:29   อ่าน 266 ครั้ง