กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีไพ เทพทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0846917827