กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุนทร นิลวิสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0899710936
อีเมล์ : Tonynavi8251@gmail.com