ผู้บริหาร

นางวราลี ซุ้นซิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2022
ปรับปรุง 14/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 96006
Page Views 110151
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดทุ่งบัว กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
2 โรงเรียนวัดโตนดด้วน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 0883880261
3 โรงเรียนวัดอ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
4 โรงเรียนบ้านแหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
5 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
6 โรงเรียนบ้านรัดปูน เชิงแส กระแสสินธุ์
7 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เชิงแส กระแสสินธุ์
8 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์
9 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) โรง กระแสสินธุ์
10 โรงเรียนวัดกาหรํา โรง กระแสสินธุ์
11 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว โรง กระแสสินธุ์
12 โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร นาหม่อม
13 โรงเรียนบ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม
14 โรงเรียนวัดแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม
15 โรงเรียนอนุบาลพรหมเจริญวิทยา ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
16 โรงเรียนบ้านนาทองสุก ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
17 โรงเรียนวัดโพธาราม ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
18 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ นาหม่อม นาหม่อม
19 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นาหม่อม นาหม่อม
20 โรงเรียนบ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม 0-74295559
21 โรงเรียนวัดนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม
22 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด นาหม่อม นาหม่อม
23 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร พิจิตร นาหม่อม
24 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พิจิตร นาหม่อม
25 โรงเรียนคลองแดนวิทยา คลองแดน ระโนด
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 คลองแดน ระโนด
27 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง คลองแดน ระโนด
28 โรงเรียนบ้านดอนแบก ตะเครียะ ระโนด
29 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ตะเครียะ ระโนด
30 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด
31 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ท่าบอน ระโนด
32 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด
33 โรงเรียนบ้านรับแพรก ท่าบอน ระโนด
34 โรงเรียนวัดคลองเป็ด ท่าบอน ระโนด
35 โรงเรียนบ้านมาบบัว ท่าบอน ระโนด
36 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ท่าบอน ระโนด
37 โรงเรียนอนุบาลกิติคุณ ท่าบอน ระโนด
38 โรงเรียนวัดประดู่ บ่อตรุ ระโนด
39 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม (เจริญศักดิ์ประชาสรรค์) บ่อตรุ ระโนด
40 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
41 โรงเรียนวัดสีหยัง บ่อตรุ ระโนด
42 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว บ้านขาว ระโนด
43 โรงเรียนวัดคูวา บ้านขาว ระโนด
44 โรงเรียนวัดหัวป่า บ้านขาว ระโนด
45 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่ ระโนด
46 โรงเรียนบ้านขี้นาก บ้านใหม่ ระโนด
47 โรงเรียนวัดหัววัง บ้านใหม่ ระโนด
48 โรงเรียนวัดผักกูด บ้านใหม่ ระโนด
49 โรงเรียนวัดปากแตระ ปากแตระ ระโนด
50 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด
51 โรงเรียนวัดพังยาง พังยาง ระโนด
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) พังยาง ระโนด
53 โรงเรียนวัดสามี พังยาง ระโนด
54 โรงเรียนวัดหน้าเมือง พังยาง ระโนด
55 โรงเรียนวัดเถรแก้ว ระวะ ระโนด
56 โรงเรียนวัดใหญ่ ระวะ ระโนด
57 โรงเรียนบ้านหน้าทอง ระวะ ระโนด
58 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ ระวะ ระโนด 0862975441
59 โรงเรียนวัดแจ้ง ระวะ ระโนด
60 โรงเรียนวัดพังตรี ระวะ ระโนด
61 โรงเรียนระโนด ระโนด ระโนด
62 โรงเรียนบ้านมหาการ - เฉียงพง ระโนด ระโนด
63 โรงเรียนวัดมหาการ ระโนด ระโนด 0822339788
64 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
65 โรงเรียนวัดหัวเค็ด ระโนด ระโนด 0936267909
66 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระโนด ระโนด
67 โรงเรียนระโนดวิทยา...ฝ่ายบริหารวิชาการ ระโนด ระโนด 0-7439-1017
68 โรงเรียนวัดระโนด ระโนด ระโนด
69 โรงเรียนวัดจาก ระโนด ระโนด
70 โรงเรียนวัดสน(ดำราษฎร์ประดิษฐ์) วัดสน ระโนด 0-7439-9660
71 โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสน ระโนด
72 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง แดนสงวน ระโนด
73 โรงเรียนวัดบางหรอด แดนสงวน ระโนด
74 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน แดนสงวน ระโนด
75 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ แดนสงวน ระโนด
76 โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงา สทิงพระ
77 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) กระดังงา สทิงพระ
78 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 คลองรี สทิงพระ -
79 โรงเรียนวัดประดู่หอม คลองรี สทิงพระ
80 โรงเรียนบ้านท่าคุระ คลองรี สทิงพระ
81 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ คลองรี สทิงพระ
82 โรงเรียนวัดคูขุด คูขุด สทิงพระ
83 โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา) คูขุด สทิงพระ 0935822648
84 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
85 โรงเรียนวัดศรีไชย คูขุด สทิงพระ
86 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
87 โรงเรียนบ้านพังเภา จะทิ้งพระ สทิงพระ
88 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
89 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จะทิ้งพระ สทิงพระ
90 โรงเรียนในเมือง จะทิ้งพระ สทิงพระ
91 โรงเรียนวัดนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ
92 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ชุมพล สทิงพระ
93 โรงเรียนบ้านชะแม ดีหลวง สทิงพระ
94 โรงเรียนวัดดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ
95 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ท่าหิน สทิงพระ 089-4684992
96 โรงเรียนวัดห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ 0-7439-6333
97 โรงเรียนวัดท่าหิน ท่าหิน สทิงพระ 085-0771323
98 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) บ่อดาน สทิงพระ
99 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ บ่อดาน สทิงพระ 0980765608
100 โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) บ่อแดง สทิงพระ
101 โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์ สทิงพระ 091-0483898
102 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ
103 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย สทิงพระ
104 โรงเรียนวัดพังกก สนามชัย สทิงพระ
105 โรงเรียนศรีวิทยา สนามชัย สทิงพระ
106 โรงเรียนวัดประเจียก สนามชัย สทิงพระ
107 โรงเรียนวัดชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร
108 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชะแล้ สิงหนคร
109 โรงเรียนวัดตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร
110 โรงเรียนวัดประตูไชย ชิงโค สิงหนคร
111 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ชิงโค สิงหนคร
112 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ชิงโค สิงหนคร
113 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร
114 โรงเรียนวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร
115 โรงเรียนวัดทํานบตางหน ทำนบ สิงหนคร
116 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ทำนบ สิงหนคร
117 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ทำนบ สิงหนคร
118 โรงเรียนบ้านท่าแคง บางเขียด สิงหนคร
119 โรงเรียนวัดบางเขียด บางเขียด สิงหนคร 0869569471
120 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ปากรอ สิงหนคร
121 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ปากรอ สิงหนคร
122 โรงเรียนบ้านบางไหน ปากรอ สิงหนคร
123 โรงเรียนวัดป่าขาด ป่าขาด สิงหนคร
124 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร
125 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร
126 โรงเรียนวัดปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร 0-7448-4250
127 โรงเรียนวัดประตูเขียน ม่วงงาม สิงหนคร
128 โรงเรียนวัดมะขามคลาน ม่วงงาม สิงหนคร 089-2989392
129 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ม่วงงาม สิงหนคร
130 โรงเรียนวัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร 086-4715235
131 โรงเรียนวัดป่าขวาง รำแดง สิงหนคร
132 โรงเรียนวัดหนองหอย วัดขนุน สิงหนคร
133 โรงเรียนวัดวาส วัดขนุน สิงหนคร
134 โรงเรียนวัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร 085-7870188
135 โรงเรียนบ้านขนุน วัดขนุน สิงหนคร
136 โรงเรียนวัดโลกา สทิงหม้อ สิงหนคร
137 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สทิงหม้อ สิงหนคร
138 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร
139 โรงเรียนบัวหลวง สทิงหม้อ สิงหนคร
140 โรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร
141 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ หัวเขา สิงหนคร
142 โรงเรียนบ้านเขาแดง หัวเขา สิงหนคร
143 โรงเรียนบ้านหัวเขา หัวเขา สิงหนคร
144 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
145 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
146 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
147 โรงเรียนวัดอ่างทอง ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
148 โรงเรียนวัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
149 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
150 โรงเรียนวรนารีเฉลิม บ่อยาง เมืองสงขลา
151 โรงเรียนหวังดี บ่อยาง เมืองสงขลา
152 โรงเรียนจุลสมัย บ่อยาง เมืองสงขลา
153 โรงเรียนสงเคราะห์ประชา บ่อยาง เมืองสงขลา
154 โรงเรียนวิเชียรชม บ่อยาง เมืองสงขลา
155 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
156 โรงเรียนแจ้งวิทยา บ่อยาง เมืองสงขลา
157 โรงเรียนสุมิตรา บ่อยาง เมืองสงขลา
158 โรงเรียนอนุบาลสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา 0-74311677
159 โรงเรียนมหาวชิราวุธ บ่อยาง เมืองสงขลา
160 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา
161 โรงเรียนสงชลาวิทยามูลนิธิ บ่อยาง เมืองสงขลา
162 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พะวง เมืองสงขลา 074330147
163 โรงเรียนบ้านบางดาน พะวง เมืองสงขลา
164 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา
165 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน พะวง เมืองสงขลา 0-7433-4329/0-7433-3195
166 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา
167 โรงเรียนบ้านกลาง พะวง เมืองสงขลา
168 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย พะวง เมืองสงขลา
169 โรงเรียนวัดเขาบ่อ เกาะยอ เมืองสงขลา
170 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ เกาะยอ เมืองสงขลา
171 โรงเรียนวัดท้ายยอ เกาะยอ เมืองสงขลา
172 โรงเรียนวัดสามกอง เกาะแต้ว เมืองสงขลา
173 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน เกาะแต้ว เมืองสงขลา
174 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
175 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
176 โรงเรียนสายพิณ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
177 โรงเรียนวัดเกาะถํ้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา
178 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ เขารูปช้าง เมืองสงขลา